James Foresi

James Foresi

  • Technology Specialist - AV & ADAS Lidar

Please see more information about James Foresi here: https://www.linkedin.com/in/james-foresi-46158583/

All Sessions by James Foresi

IPSR-I Wednesday November 8, 2023
IPSR-I Thursday November 9, 2023
Day 2 November 8, 2023
Day 1 November 7, 2023
Day 2 '22 November 8, 2022